Tin tuyển dụng

  • Tuyển dụng nhiều vị trí

    Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển dụng nhiều vị trí: -        10 Lái xe vận chuyển bê tông -        05 Vận hành trạm trộn bê tông -        10 Nhân viên thí nghiệm công trường -        02 Nhân...

Hỗ trợ khách hàng

Liên kết web

Điện thoại

0274.3737607 - 0274.3737609
0937 771 771 - 0937 881 881