Tin tuyển dụng

  • Các vị trí đang tuyển dụng

    Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty CP Bê Tông Hồng Hà có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: A. BỘ PHẬN TRỰC TIẾP 1.Quản Lý Điều Hành Sản Xuất: https://rebrand.ly/hhb-dieuhanhsanxuat 2.Điều Phối – Chăm Sóc Khách Hàng: https://rebrand.ly/hhb-dieuphoi 3.Vận Hành Trạm: https://rebrand.ly/hhb-vanhanh 4.Thủ Kho Sản...

Hỗ trợ khách hàng

Liên kết web

Điện thoại

0274.3737607 - 0274.3737609
0937 771 771 - 0937 881 881