1. XI MĂNG:

Kiểm soát theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 ; Hợp chuẩn hợp quy theo tiêu chuẩn

Chủng loại xi măng PCB sử dụng: Hà Tiên, Chinfon, Fico

 

2. CÁT, ĐÁ, CÁT NGHIỀN:

Kiểm soát theo tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 ; TCVN 7050:2006 ; Hợp chuẩn hợp quy theo tiêu chuẩn

Nguồn gốc: Tân Châu, Thường Tân

 

3. NƯỚC:

Yêu cầu kỹ thuật : TCVN 4506:2012

 

4. PHỤ GIA:

Yêu cầu kỹ thuật : TCVN 8826:2011 ; Hợp chuẩn hợp quy theo tiêu chuẩn

Sử dụng theo yêu cầu của từng công trình và liều lượng theo chỉ định của nhà cung cấp

Loại phụ gia: Silkroad

 

5. TRO BAY:

Yêu cầu kỹ thuật : TCVN 8262:2009

Sử dụng theo yêu cầu của từng công trình và mục đích sử dụng của hạng mục

Loại phụ gia: Vĩnh Tân