Dịch vụ bơm bê tông

Giá: 0 VNĐ

Số lượng

Chi tiết:

Dịch vụ bơm ngang, bơm cần tùy theo nhu cầu của khách hàng

Nếu bơm < 25 m3 : tính theo 1 ca bơm/1 lần bơm

Nếu bơm > 25 m3 : tính theo đơn giá /m3 bê tông

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết, cám ơn.

Sản phẩm cùng loại