• Nov 4, 2017

  Hồ Sơ Năng Lực

  Hồ sơ năng lực giới thiệu công ty: Vị trí các xí nghiệp; Nguồn lực thiết bị, Hình ảnh

  ...Xem thêm »

Thư viện ảnh

 • Xí Nghiệp 9 - Quận 9 - Hồ Chí MInh
 • Cung cấp bê tông cho gốm sứ Minh Long
 • Xe xi măng
 • Xe trộn bê tông
 • Silô xi măng
 • Mái che Nguyên vật liệu
 • Xí nghiệp 07 - Minh Hưng III - Bình Phước
 • Xí nghiệp 6 - Nam Sài Gòn - HCM
 • Xí nghiệp 4 - Tân Định - Bình Dương
 • Xí nghiệp 3 - Tân Uyên - Bình Dương
Hỗ trợ khách hàng

Liên kết web

Điện thoại

0274.3737607 - 0274.3737609
0937 771 771 - 0937 881 881