Mô tả công việc
1. Bán Hàng
+ Đảm bảo doanh số bán hàng đúng mục tiêu công ty.
+ Tuân thủ các điều kiện hợp đồng bán hàng.
+ Kiểm tra năng lực tài chính trước khi ký kết hợp đồng

2. Thu Nợ
+ Đảm bảo 100% khách hàng được thu đúng, đủ.
+ Tuân thủ giới hạn tín dụng được đặt ra trong hợp đồng
+ Theo dõi hợp đồng đã ký

3. Xây Dựng Mối Quan Hê Khách Hàng
+ Tạo mối quan hệ với các đối tác.
+ Thường xuyên thăm viếng khách hàng.
+ Giải quyết các vướng mắt trong lúc cung cấp bê tông

4. Báo Cáo và lên Kế hoạch, cập nhật thông tin thị trường

Yêu cầu:
Tốt nghiệp kỹ sư ngành xây dựng, marketing, quản trị kinh doanh
Kỹ năng giải quyết khiếu nại ; Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
Ngôn ngữ: English, Tiếng Việt
Công việc Có thể đi công tác nếu có yêu cầu
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệp