TCVN 3110-79. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp phân tích thành phần.

TCVN 4506-87. Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. 4

TCVN 5592:1991. Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng độ ẩm tự nhiên.

TCVN 5440-91. Bê tông. Kiểm tra đánh giá độ bền. Quy định chung.

TCVN 3117:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ co

TCVN 3106:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp thử độ sụt

TCVN 3120:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa

TCVN 3108:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích

TCVN 3116:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ chống thấm nước

TCVN 3107:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp Vebe xác định độ cứng

TCVN 3109:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định độ tách nước và độ tách vữa

TCVN 3113:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ hút nước

TCVN 3118:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén

TCVN 5726:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mođun đàn hồi khi nén tĩnh

TCVN 3112:1993. Bê tông nặng. Phương pháp thử xác định khối lượng riêng

TCVN 3105:1993. Hỗn hợp bê tông nặng và bêtông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3115:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích

TCVN 3114:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ mài mòn

TCVN 3119:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn;

TCVN 3111:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí.

TCVN 5843:1994. Máy trộn bê tông 250L

TCVN 4453:1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 6025:1995. Bê tông. Phân mác theo cường độ nén

TCVN 6221:1997. Cốt liệu nhẹ cho bê tông. Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit. Phương pháp thử.

TCVN 6220:1997. Cốt liệu nhẹ cho bê tông. Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7572:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử

TCVN 7570:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7888:2008. Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

TCVN 8228:2009. Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9028:2011. Vữa cho bê tông nhẹ

TCVN 8825:2011. Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

TCVN 9029:2011. Bê tông nhẹ. Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp. Yêu cầu kỹ thuật.. 9

TCVN 8827:2011. Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa. Silicafume và tro trấu nghiền mịn

TCVN 9034:2011. Vữa và bê tông chịu axit

TCVN 8826:2011. Phụ gia hoá học cho bê tông

TCVN 8828:2011. Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

TCVN 9342:2012. Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt. Thi công và nghiệm thu

TCVN 9348:2012. Bê tông cốt thép. Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn. Phương pháp điện thế

TCVN 9336:2012. Bê tông nặng. Phương pháp xác định hàm lượng sunfat

TCVN 9396:2012. Cọc khoan nhồi. Xác định tính đồng nhất của bê tông. Phương pháp xung siêu âm

TCVN 9337:2012. Bê tông nặng. Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

TCVN 9338:2012. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCVN 9491:2012. Bê tông. Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)

TCVN 9490:2012. Bê tông. Xác định cường độ kéo nhổ

TCVN 9339:2012. Bê tông và vữa xây dựng. Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH.

TCVN 9334:2012. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.

TCVN 9335:2012. Bê tông nặng. Phương pháp thử không phá hủy. Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy.

TCVN 9492:2012. Bê tông. Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo chiều sâu khuếch tán

TCVN 9489:2012. Bê tông. Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

TCVN 4506:2012. Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 9382:2012. Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCVN 9205:2012. Cát nghiền cho bê tông và vữa.

TCVN 10306:2014. Bê tông cường độ cao. Thiết kế thành phần mẫu hình trụ

TCVN 9357:2012. Bê tông nặng. Phương pháp thử không phá hủy. Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm

TCVN 9340:2012. Hỗn hợp bê tông trộn sẵn. Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVN 10302:2014. Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

TCVN 10303:2014. Bê tông - Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén

TCVN 10654:2015. Chất tạo bọt cho bê tông bọt. Phương pháp thử

TCVN 10655:2015. Chất tạo bọt cho bê tông bọt. Yêu cầu kỹ thuật.

http://www.tcvn.gov.vn