1. Tiếp nhận đơn hàng từ quản lý xí nghiệp, kiểm tra đơn hàng trước khi nhập phần mềm.
2. Phụ trách công tác vận hành trạm trộn bê tông theo đúng quy trình, quy định, cung cấp bê tông đúng chất lượng, số lượng cho khách hàng từ các xí nghiệp
3. Phụ trách công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trạm trộn, vệ sinh khu vực trạm trộn.

Nơi làm việc: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh