Cung cấp bê tông cho công trình Pegasuite, Quận 8, HCM