Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển dụng vị trí:

-        10 Nhân viên thủ kho: làm việc quận 8, quận 9, Bình Dương

Thông tin liên hệ:

Mr Tuấn  – 0274 3737 609 - hongha@honghabeton.com / honghabeton@gmail.com