Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển dụng nhiều vị trí:

-        10 Lái xe vận chuyển bê tông

-        05 Vận hành trạm trộn bê tông

-        10 Nhân viên thí nghiệm công trường

-        02 Nhân viên thủ kho

-        02 lái xe văn phòng

-        02 nhân viên sửa chữa 

Thông tin liên hệ:

Ms Kim Anh – 06503 737 409 - hongha@honghabeton.com / honghabeton@gmail.com