Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển dụng vị trí:

-        02 Nhân viên thủ kho: làm việc quận 2, quận 8

-        02 Nhân viên hành chánh nhân sự: làm việc Bình Dương

-        02 Nhân viên kế toán: làm việc Bình Dương 

Thông tin liên hệ:

Ms Kim Anh – 0274 3737 609 - hongha@honghabeton.com / honghabeton@gmail.com